Programul cursurilor în luna octombrie 2018

Programul cursurilor organizate de ASRO în luna octombrie 2018:

Curs Perioada Durata și Pretul cursului
Octombrie
Prezentarea cerințelor legale și de reglementare în vigoare aplicabile dispozitivelor medicale în vederea preschimbării/obținerii avizului de funcționare pentru activități de import/distribuție/depozitare/ instalare/punere în funcțiune/service-mentenanță-reparare.03-04.10.20182 zile
700 lei/curs/cursant +TVA

Prezentarea cerințelor legale și de reglementare în vigoare aplicabile dispozitivelor medicale în vederea preschimbării/obținerii Avizului de funcționare pentru activități de import/export/distribuție/ depozitare instalare/service/punere in funcțiune/întreținere protezare ortopedică/auditivă optică medicală./03-05.10.20183 zile
850 lei/curs/cursant+TVA

Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări si etalonări SR EN ISO/IEC 17025:2018.
Prezentarea cerințelor.
08-09.10.20182 zile
700 lei/curs/cursant +TVA

Promovarea unei politici anti-mită prin implementarea unui sistem de management în conformitate cu SR ISO 37001:201716.10.20181 zi
300 lei/curs/cursant+TVAAuditor intern în domeniul calităţii ,,Dispozitivelor Medicale SMC - DM conform SR EN ISO 13485:2016, IAF 9:2015 şi SR EN ISO 19011:201122-26.10.20185 zile
950 lei/curs/cursant+TVAPrezentare cerințe în domeniul sănătății și securității ocupaționale; trecerea la noul standard ISO 45001:2018.25-26.10.20182 zile
500 lei/curs/cursant+TVACreşterea competenţelor de standardizare ale experţilor din comitetele tehnice.24.10.2018Gratuit pentru membrii CT* Datele din tabel sunt orientative şi pot suferi modificări.
* În conditiile în care nu se va întruni un număr de minim 8- 10 participanţi pentru un curs acesta va fi reprogramat.

Loc de desfăşurare curs: Str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, Bucureşti – etaj 4, sala de curs ASRO – camera 408.

Persoana de contact: Florentina STANCU

Biroul Formare Profesionala – ASRO
Tel: 0374.999.185
Tel: 0743.030.213, E-mail: florentina.stancu@asro.ro