Cursul: „Promovarea unei politici anti-mită – SR ISO 37001:2017” – 16 martie

Obiectivele cursului:

Cursul urmăreşte înţelegerea importanţei implementării unui sistem de management anti-mită pentru a ajuta organizaţia să evite sau să diminueze costurile, riscurile şi pagubele implicării în mituire, să promoveze încrederea în cadrul negocierilor comerciale şi să-şi îmbunătăţească reputaţia.
Cursul se adresează organizaţiilor mici, mijlocii şi mari din toate sectoarele, inclusiv din sectoarele public, privat şi fără scop lucrativ.
Tematica abordată în timpul cursului:
– scurt istoric,
– explicaţii ale termenilor utilizaţi,
– înţelegerea cerinţelor standardului SR ISO 37001,
– modalitatea de implementare în organizaţie a politicilor, procedurilor şi controalelor, în funcţie de riscurile de mituire cărora le este expusă organizaţia,
– un scurt ghid de utilizarea a documentului, etc.

Lector: Ing. Diana Iorga, expert principal standardizare, responsabil cu coordonarea activităţii de standardizare în următoarele comitete tehnice: ASRO/CT 56, 57, 66, 88, 125, 227, 231, 305, 360 și 374, lector pentru cursurile „Creşterea competenţelor de standardizare ale experţilor din Comitetele Tehnice”, „Impactul modificărilor aduse de noua editie SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 asupra organismelor de certificare şi clienţilor acestora” şi multe altele. În octombrie 2017 a absolvit cursul de pregătire referitor la ISO 37001:2016 Sisteme de management anti-mită, organizat de ISO, la Belgrad, pentru ţările membre ISO din Europa şi Asia centrală.

Grup ţintă:
– personalul companiilor din sectoarele public, privat şi fără scop lucrativ, care doreşte să promoveze o cultură anti-mită,
– auditorii sistemelor de management,
– profesionişti în domeniul sistemelor de management (consultanţi, experţi tehnici, evaluatori, etc.)
– alte persoane interesate.
Atuuri ale participării la cursurile de formare organizate de ASRO:
– participanţii care se înscriu pana la data de 2 martie la acest curs beneficiaza de reducere 5% din preţul cursului;
– 10% reducere la achiziţionarea oricărui standard menţionat în acest anunţ,
– 10% reducere din preţul cursului pentru membrii ASRO,
– conţinut bogat de informaţii axat pe dezvoltarea de competenţe concrete şi de mare actualitate,
– pronunţat caracter practic, utilizarea metodelor interactive (studii de caz, lucrul pe grupe, elaborarea sub îndrumarea formatorilor a propriilor proiecte),
– formatori cu solidă experienţă atât în tematica programului, cât şi în susţinerea sesiunilor de formare în respectivul domeniu,
– reduceri pentru mai mulţi cursanţi (minim 5 pers.) din partea aceleiaşi instituţii
– reducerile referitoare la curs nu se cumulează,
– locaţie centrală.
Finalizarea cursului se va face cu: Certificat de absolvire, eliberat de Organismul Naţional de Standardizare.
Loc de desfăşurare curs: Str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, Bucureşti – etaj 4, sala 408 – sala de curs ASRO.
Durata: 1 zi
Data: 16 martie 2018
Preţul: 300 lei /curs/cursant (la care se adaugă TVA), taxa include examinarea, suportul de curs, sală + catering.
Plata se poate face în avans prin ordin de plată sau în ziua cursului la casieria ASRO.
Înscrierile se fac până la 14 martie 2018.
Detalii şi înscrieri: Florentina Stancu, email: florentina.stancu@asro.ro,
tel : 0743.030.213