Programul Cursurilor lunii Octombrie

Cursurile ASRO programate pentru luna Cursuri Octombrie :

Octombrie 2017
Ce noutăţi aduce proiectul de standard ISO DIS 45001.2:201702.10.1071 zi
300lei/curs/cursant+TVA
Certificarea conformităţii produselor – O abordare cuprinzătoare cerinţelor referitoare la funcţionarea organismelor, la procesele de certificare şi documentele normative SR EN ISO/CEI 17065: 2013, SR EN ISO/CEI 17067: 2014 şi SR ISO –CEI 17007:2010
03-05 .10.20173 zile
750lei/curs/cursant +TVA
Auditor intern in domeniul sistemului de management al calităţii conform SR EN ISO 9001:2015.04-06.10.20173 zile
750lei/curs/cursant +TVA
Promovarea unei politici anti-mită prin implementarea unui sistem de management în conformitate cu
SR ISO 37001:2017
10.10.20171 zi
300lei/curs/cursant+TVA
SR EN ISO 9001:2015 Cum sa faci schimbarea mai usor.16.10.20171 zi
300lei/curs/cursant+TVA
Auditor intern în domeniul calităţii,,Dispozitivelor Medicale: SMC - DM conform
SR EN ISO 13485, (noutati aduse de editia 2016), IAF 9:2015 şi
SR EN ISO 19011
16-20.10.20175 zile
950lei/curs/cursant +TVA
Gandirea bazata pe risc - cerinta a editiei 2015 a standardelor sistemelor de management - abordarea ISO 3100017-19.10.20173 zile
750lei/curs/cursant +TVA

Florentina STANCU

Biroul Formare Profesionala – ASRO
Tel: 0374.999.185
Tel: 0743.030.213, E-mail: florentina.stancu@asro.ro