Monthly Archives: septembrie 2016

ISO/ IEC 27001 – Managementul Securității Informației

Familia de standarde ISO/IEC 27001 ajută organizațiile să păstreze în siguranţă informațiile.  Cu ajutorul acestei familii de standarde, organizația va gestiona securitatea bunurilor, cum ar fi informații financiare, proprietatea intelectuală, detalii angajaţilor sau informații încredințate de către terțe părți. ISO /

ISO 14000 – Managementul mediului

Familia de standarde ISO 14000 oferă instrumente practice pentru companii și organizații de toate tipurile care doresc să gestioneze responsabilitățile de mediu. ISO 14001: 2015 și standardele sale de sprijin, cum ar fi ISO 14006: 2011 se concentreze pe sistemele

ISO 9000 – Managementul calităţii

Familia ISO 9000, abordează diferite aspecte ale managementului calității și conține unele dintre cele mai cunoscute standarde. Standardele oferă un ghid precum și instrumente pentru companiile și organizațiile care doresc să se asigure că produsele și serviciile lor îndeplinesc în mod constant